ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΟΔ της 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωση

Σάββατο, 07 Ιούλιος 2012 16:14

SEMOU

 

Αθήνα 6 Ιουλίου 2012

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2012 και ώρα 1 μ.μ. σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Electra Palace», συγκροτήθηκε σε σώμα η 2η εξ’ αναβολής – από την 14 Ιουνίου 2012, λόγω έλλειψης απαρτίας - Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων της ΜΟΔ Α.Ε. (ΣΕΜΟΔ πλέον), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Πρόταση ΣΣΕ

- Αγωγές κατά μνημονιακών Νόμων περικοπών

- Καταργήσεις / συγχωνεύσεις φορέων

- Άλλα θέματα

Τις θέσεις του προεδρείου της συνέλευσης, κατέλαβαν μετά από ψηφοφορία, οι:

α) Στέλιος Καραμήτσος

β) Βασιλική Μπάρτζη

γ) Αποστόλης Μακρυκώστας.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας τέθηκε θέμα απαρτίας από τους συναδέλφους Ν. Αρβανίτη, Ν. Σαμουελιάν, Ν. Καραγεωργόπουλο, Δ. Φρεσκάκη, Δ. Ψαλλίδα, Χ. Βλάχο και Σ. Σαμαρτζή. Το προεδρείο εξέτασε το θέμα και αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν τίθεται θέμα απαρτίας καθώς στην αίθουσα της ΓΣ βρισκόταν το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. Ι β και Άρθρο 13 παρ. V του καταστατικού). Κατά συνέπεια απέρριψε το σχετικό αίτημα.

Μετά την απόρριψη του αιτήματος ο Γραμματέας του Δ.Σ του ΣΕΜΟΔ, Ν. Καραγεωργόπουλος αποχώρησε από την Γ.Σ., παίρνοντας μαζί του τις σελίδες των παρόντων στην Γ.Σ. μελών του Συλλόγου, αφού το επίσημο βιβλίο του Συλλόγου για άγνωστο λόγο δεν υπάρχει στις τελευταίες συνελεύσεις.

Παρόλα αυτά η συμμετοχή των συναδέλφων ήταν ιδιαίτερα μικρή, παρά την κρίσιμη συγκυρία, γεγονός που δεν επέτρεψε να παρθούν συγκεκριμένες αποφάσεις, αφού αυτομάτως θα θεωρούνταν μειοψηφικές, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί νέα όξυνση και αντιπαράθεση στο Σύλλογο, περί της εγκυρότητά τους.

Στη συνέχεια αναγνώστηκε η Ημερήσια Διάταξη και ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων αυτής.

Το λόγο αρχικά έλαβε ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΜΟΔ, Δημήτρης Παπασωτηρίου ο οποίος ενημέρωσε το σώμα σχετικά για το σχέδιο πρότασης ΣΣΕ και τις τεχνικές λεπτομέρειές της.

Για το θέμα των αγωγών, ενάντια στην αντισυνταγματικότητα και μόνο των περικοπών που υπεστήκαμε από το σύνολο των μνημονιακών νόμων, τόνισε ότι το ειδικό περιεχόμενό τους πρέπει να διαμορφωθεί σε συνεργασία με τη νομική σύμβουλο του ΣΕΜΟΔ που θα τις καταθέσει, στη βάση των μέχρι τώρα κατευθύνσεων δράσης του Συλλόγου μας, ώστε να μην διακινδυνεύσουμε περισσότερο βλαπτικά αποτελέσματα. Ήδη ο ένας εκ των Καθηγητών Συνταγματολόγος Δημόσιου Δικαίου κ. Γ. Κατρούγκαλος που ασχολήθηκε με την υπόθεση έκρινε άλλωστε ότι η υπαγωγή μας στο Ν.4024 είναι αδιαμφισβήτητη και δεν μπορεί βάσιμα να υποστηριχθεί ότι η ΜΟΔ ή το ΥΠΑΑΝ κακώς ερμήνευσε το Νόμο και κακώς μας υπήγαγε σε αυτόν.

Στην συνέχεια το προεδρείο της Γ.Σ, άνοιξε κατάλογο ομιλητών δίνοντας το λόγο στους συναδέλφους κατά σειρά προτεραιότητας. Συγκεκριμένα μίλησαν οι Α. Δραγανίγος, Χ. Βλάχος, Δ. Χαλικιά, Α. Ρωμανού, Δ. Παπασωτηρίου, Ν. Αρβανίτη, Σ. Καραμήτσος, Κ. Κυριάζογλου, Β. Λαινοπούλου και Ν. Σαμουελιάν,

Για το θέμα της ΣΣΕ καταγράφηκαν ουσιαστικά δύο προτάσεις:

Η πρώτη πρόταση της ΕΑΣ (στην οποία συνέκλιναν οι πλειοψηφία των ομιλούντων, παρά τις επιμέρους διαφωνίες) κινείται στην κατεύθυνση της υπογραφής ΣΣΕ άμεσα, με τρόπο που δεν θα ενσωματώνει τους μνημονιακούς νόμους και θα διατηρεί τα μισθολογικά κλιμάκια.

Παράλληλα από αρκετούς συναδέλφους τονίστηκε η αναγκαιότητα κινητοποίησης για την διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, αφού οι εξαγγελλόμενες πολιτικές (κατάργηση Γραμματειών, συγχωνεύσεις/καταργήσεις φορέων κλπ) αποτελούν όχημα για την μείωση των θέσεων εργασίας και στη Μοδ Α.Ε. Επίσης εκφράστηκε η άποψη ότι η εταιρεία πρέπει να προχωρήσει στην καταβολή όλων των νόμιμων παροχών που προβλέπονται από την εν ισχύ ΣΣΕ χωρίς περαιτέρω περικοπές, που δημιουργούν τεχνητές εντάσεις στο Σύλλογο και εν τελεί φτιάχνουν ένα κλίμα ‘’ανθρωποφαγίας’’ μεταξύ των συναδέλφων.

Εκφράστηκε επίσης η άποψη ότι η υπογραφή της ΣΣΕ δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ένα «διαχειριστικό» ζήτημα αλλά να συνδεθεί με την καταγγελία των μνημονιακών νόμων, για το σπάσιμο του 65/35, για την αποκατάσταση των μισθών, με την οικοδόμηση όρων κινήματος τόσο στην ΜΟΔ όσο και σε συντονισμό με άλλους εργασιακούς χώρους.

Η δεύτερη πρόταση που κατατέθηκε από την παράταξη “ΜΟΔ για το Μέλλον’’ κινείται στην κατεύθυνση της άποψης ότι δεν πρέπει να υπογράψουμε άμεσα ΣΣΕ, αλλά μετά την κατάθεση των αγωγών, επειδή η υπογραφή μιας νέας ΣΣΕ ενδέχεται να αδυνατίσει νομικά την θέση των αγωγών (όπως χαρακτηριστικά τους ανέφερε η Δικηγόρος του Συλλόγου κα. Υφαντή.). Παράλληλα εκφράστηκε η άποψη της δικηγόρου ότι η ενδεχόμενη μετατροπή της ΣΣΕ σε ατομικές συμβάσεις δεν θα έχει ιδιαίτερες βλαπτικές συνέπειες.

Άλλες απόψεις που κατατέθηκαν από συναδέλφους επικεντρωθήκαν στον σωστό ή όχι υπολογισμό των οικονομικών στοιχειών που παρασχέθηκαν από τη ΜΟΔ στο Σύλλογο, και μέμφθηκαν το Δ.Σ του Συλλόγου ότι ενώ υπήρχε επιστολή συναδέλφων που απευθύνονταν στην ΜΟΔ για να παρασχεθούν τα οικονομικά στοιχειά υπολογισμού του ποσοστού 65-35 %, αυτή αγνοήθηκε και δεν ανταποκρίθηκε στο σχετικό αίτημα. Πρότειναν η ΣΣΕ που θα υπογραφεί να ενσωματώνει νέες προτάσεις όπως π.χ την μείωση των Μισθών συναδέλφων που βρίσκονται εκτός κλιμακίων.

Το Προεδρείο της Συνέλευσης

Στέλιος Καραμήτσος

Αποστόλης Μακρυκώστας

Βασιλική Μπάρτζη

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 14.4.2012

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωση

Κυριακή, 15 Απρίλιος 2012 16:14

SEMOU

 

Αθήνα, 06/04/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕΜΟΔ ΤΗΣ 4ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

 

Η τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζοµένων στη ΜΟΔ πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 µε παρόντες 124 συναδέλφους και θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι:

- Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής επί της οικονομικής διαχείρισης του ΔΣ – έγκριση

- Οικονομικός Απολογισμός του Ταμία του ΣΕΜΟΔ

- Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εργασιακή προοπτική εργαζόμενων ΜΟΔ

- Άλλα θέματα

 

Περισσότερα…

   

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 22.3.2012

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωση

Σάββατο, 24 Μάρτιος 2012 16:14

SEMOU

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - 22.3.2012

H άθλια πολιτική κυβέρνησης /τρόικας για τη διάλυση του Δημοσίου και την παράδοση του έργου και των υπηρεσιών του στα ιδιωτικά συμφέροντα συνεχίζεται. Μετά τους νόμους με τους οποίους έκλεισαν ή συγχωνεύτηκαν φορείς και οργανισμοί (μαζί με απολύσεις και χτύπημα των ΣΣΕ), είναι σε εξέλιξη από την Αντιπροεδρία και τη ΓΓ της Κυβέρνησης η προκήρυξη μιας σειράς έργων με αντικείμενο την επιτάχυνση των διαδικασιών των συγχωνεύσεων / καταργήσεων και την ένταξη και άλλων φορέων σε αυτές.

Περισσότερα…

   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ 10 - 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

Τετάρτη, 08 Φεβρουάριος 2012 22:00

semod_NEW

 

Αγαπητές/οι συνάδελφοι,

Από αύριο Παρασκευή 10.2.2012 και έως την Κυριακή 12.2.2012 συμμετέχουμε μαζικά στις απεργιακές κινητοποιήσεις / διαδηλώσεις σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης και τις αποφάσεις του ΕΚΑ και της ΓΣΕΕ.

Αύριο Παρασκευή 10.2.2012

- Αποκλεισμός των γραφείων της ΜΟΔ από τις 8 έως τις 11 το πρωί ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αυθαίρετες ενέργειες της ΜΟΔ στο θέμα της εφεδρείας (μη πληρωμή συναδέλφων μέσα στον Ιανουάριο, αποστολή ειδοποιητηρίων εφεδρείας σε συναδέλφους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις κλπ.)

- Συμμετοχή του ΣΕΜΟΔ στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα με συγκέντρωση στις 11π.μ με το πανώ του Συλλόγου στη γωνία Μητροπόλεως και Φιλελλήνων

Σάββατο 11.2.2012 και Κυριακή 12.2.2012:

- Συμμετοχή του ΣΕΜΟΔ στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα με συγκέντρωση το Σάββατο στις 11π.μ και την Κυριακή στις 5μ.μ με το πανώ του Συλλόγου στη γωνία Μητροπόλεως και Φιλελλήνων


Απεργούμε και διαδηλώνουμε:

Για να ανατρέψουμε τα σχέδια τους, που οδηγούν όλους τους εργαζόμενους στην εξαθλίωση.

Για να τους απαντήσουμε ότι τα δικαιώματά μας δεν τους ανήκουν και δεν νομιμοποιούνται να τα ξεπουλήσουν.

Να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι δεν θέλουμε να μας σώσουν.

Να ζητήσουμε την τήρηση του Συντάγματος και να επιβάλλουμε την εφαρμογή του.

Μπορούμε να δώσουμε ένα τέλος στην αδιέξοδη πολιτική τους.

Μπορούμε να τους δείξουμε ότι δεν φοβόμαστε και δεν υποκύπτουμε στους εκβιασμούς τους

Δ Ε Ν   Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι   Π Ι Α   Κ Α Μ Ι Α   Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α   Γ Ι Α   Α Π Ο Χ Η  Ή   Α Ν Ο Χ Η !

   

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 6ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωση

Τετάρτη, 08 Φεβρουάριος 2012 16:14

 SEMOU

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 6.2.2012

Οι εργαζόμενοι θα βρεθούμε το επόμενο διάστημα μπροστά σε μια νέα μεγάλη επίθεση αμφισβήτησης των πιο θεμελιακών μας δικαιωμάτων από τη συγκυβέρνηση του μαύρου μετώπου και της τρόικας καθώς η υπογραφή του PSI και η σύναψη ενός δεύτερου υπερμνημόνιου θα συνοδεύονται από μέτρα όπως περαιτέρω μειώσεις μισθών,  απαγόρευση των μισθολογικών εξελίξεων για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, κατάργηση των ίδιων των Συλλογικών Συμβάσεων, κατάργηση επιδομάτων ανεργίας και όλων των εναπομείναντων κοινωνικών παροχών και πλήρη απελευθέρωση των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα.

Η μέχρι τώρα εφαρμογή του Νόμου 4024 αλλά και η αξιολόγηση που ο ίδιος Νόμος προβλέπει και έχει ξεκινήσει να υλοποιείται, δείχνουν ότι τελική επιδίωξη είναι η διάλυση του Δημοσίου μέσω των μαζικών απολύσεων και της κατάργησης/συγχώνευσης φορέων, η παράδοση του έργου και των υπηρεσιών του στα ιδιωτικά συμφέροντα και η αποδόμηση κάθε έννοιας μόνιμης και σταθερής εργασίας με δικαιώματα και αξιοπρεπείς μισθούς.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση η ΓΣ του ΣΕΜΟΔ εκτιμά ότι απαιτείται κλιμάκωση των αγώνων μας με ενιαία και συντονισμένη δράση και με αιτήματα για αυξήσεις στις αποδοχές μας, αποτροπή της εφαρμογής του θεσμού της «αξιολόγησης», ακύρωσης του θεσμού της εφεδρείας και κατάργησης εντέλει του Νόμου 4024. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί ουσιαστικά να βελτιώσει την κατάστασή μας και να αποτρέψει τη διάσπαση ανάμεσα στους ίδιους τους εργαζόμενους.

 

Στα πλαίσια αυτά αποφασίζουμε:

  1. Οργανωμένη και μαζική συνδικαλιστική και νομική αντίδραση για την συνολική αμφισβήτηση του μνημονιακού νόμου 4024 και της αντισυνταγματικότητας του.
  2. Δηλώνουμε ότι είμαστε αντίθετοι στην ανθρωποφαγική λογική που το πλαφόν του 65% βάζει και δεν εμπλεκόμαστε σε καμία διαδικασία διαλόγου για το νέο μισθολογικό σύστημα στο βαθμό που κάτι τέτοιο θα σηματοδοτεί ή θα συνιστά αποδοχή εκ μέρους του ΣΕΜΟΔ των νέων περικοπών ή που θα οδηγεί σε «συνομολόγηση» μιας νέας ΣΣΕ με πολύ χειρότερους όρους. Ακόμα και η πιο ανώδυνη εφαρμογή του πλαφόν του 65% οδηγεί στην πλήρη διάρρηξη του μισθού με τις κοινωνικές και εργασιακές ανάγκες.
  3. Είμαστε ενάντια στην καταστρατήγηση ρυθμίσεων και όρων που έχουν κατοχυρωθεί στην επιχειρησιακή μας συλλογική σύμβαση μέσα από το νέο μισθολογικό σύστημα που θα αποφασίσει η εταιρεία.
  4. Καταγγέλλουμε τις αυθαίρετες ενέργειες της εταιρείας σε σχέση με την εφαρμογή του θεσμού της εφεδρείας – απόλυσης και καλούμε τους συναδέλφους να μην τις ακολουθήσουν. Απαιτούμε να σταματήσει τώρα και επίσημα το αντιδραστικό μέτρο της εφεδρείας και να επανέλθουν στις θέσεις τους όλοι οι συνάδελφοι. Προχωράμε σε αποκλεισμό των γραφείων της ΜΟΔ την Παρασκευή 10.2 και σε παράσταση διαμαρτυρίας στη Διοίκηση της ΜΟΔ.
  5. Είμαστε ριζικά αντίθετοι στη διαδικασία με τον ψευδεπίγραφο και καταχρηστικό τίτλο «αξιολόγηση υπηρεσιών και προσωπικού» που έχει μοναδικό στόχο τη νομιμοποίηση των 150 χιλιάδων απολύσεων την επόμενη τριετία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την παραπέρα εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην καρδιά του Δημοσίου, την εξατομίκευση των εργαζόμενων και την πλήρη εξάρτησή τους από τους διοικητικούς και πολιτικούς τους προϊσταμένους. Ειδικά στην περίπτωση της ΜΟΔ πολλές από τις εταιρείες συμβούλων που θα αναλάβουν το έργο της αξιολόγησης δεν έχουν άλλο στόχο πέρα από το κλείσιμό της. Γι αυτό δεν παίρνουμε μέρος σε καμία «διαδικασία αξιολόγησης», νομιμοποιώντας τις απολύσεις μας και προτείνουμε αντίστοιχες αποφάσεις και σε άλλα σωματεία ώστε να αναληφθούν από κοινού πρωτοβουλίες και δράσεις. Επιπλέον εμποδίζουμε τη διαδικασία της αξιολόγησης με κάθε πρόσφορο μέσο και κυρίως με καταλήψεις των υπηρεσιών που θα επιχειρηθεί η εφαρμογή της αξιολόγησης.
  6. Η επαίσχυντη συμφωνία των κομμάτων της συγκυβέρνησης του μαύρου μετώπου ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑ.Ο.Σ να προχωρήσουν στο σφαγιασμό των μισθών, των συντάξεων, των κοινωνικών δαπανών ως δώρο στη Τρόικα, στους Τραπεζίτες, την ΕΚΤ, το ΔΝΤ και την ΕΕ για να εξασφαλιστεί η νέα δανεική σύμβαση-θηλιά στο λαιμό πρέπει να ανατραπεί. Συμμετέχουμε στη σημερινή διαδήλωση περικύκλωσης της Βουλής στην Αθήνα στις 6.30μμ και στις κινητοποιήσεις που οργανώνονται σε όλες τις πόλεις την ίδια μέρα ενάντια στις τελευταίες αποφάσεις τρόικας και κυβέρνησης που οδηγούν το λαό σε εξαθλίωση. Συμμετέχουμε αύριο Τρίτη 7.2. 2012 στην 24ωρη πανελλαδική  - πανεργατική απεργία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που προκήρυξαν ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ.  Προσυγκέντρωση του μπλοκ του Συλλόγου στις 10.30π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος. Καλούμε τις Β΄βαθμιες και Γ΄βάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις να προκηρύξουν άμεσα και νέα απεργιακή κινητοποίηση.
  7. Πραγματοποιούμε νέα Γενική Συνέλευση στο τέλος του μήνα για επανακαθορισμό των ενεργειών μας με βάση τα αποτελέσματα από τις έως τότε δράσεις μας.
  8. Καλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΜΟΔ να λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια να προάγει τη συναδελφικότητα και την αλληλεγγύη μεταξύ μας και να δρα με γνώμονα την προώθηση και υλοποίηση των αποφάσεων των γενικών του συνελεύσεων, όπως εξάλλου οφείλει και καταστατικά, ενάντια σε λογικές και πρακτικές που ευνοούν την προσωπική προβολή και τη συνδιαλλαγή με την εκάστοτε εργοδοσία.

 

   

Σελίδα 10 από 17